รอบประจำวันที่ 23/01/2022

จำนวนผู้ชนะ 3 คน
เงินรางวัล 500 ฿
เหลือเวลาร่วมลุ้น18:00:00
Username
รอประกาศผล
รอประกาศผล
รอประกาศผล

(ได้รับเงินรางวัลภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่)

3 รางวัลพิเศษประจำสัปดาห์

จำนวนผู้ชนะ 3 คน
เงินรางวัล 2,500 ฿
เหลือเวลาร่วมลุ้น 2022-01-22 23:59:59
อันดับ Username
1 12***01
2 ap***40
3 so***sa

(ผู้ได้รับรางวัลประจำเดือน โปรดติดต่อแอดมินไลน์ เพื่อรับเงินรางวัล)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมประจำประจำสัปดาห์

อันดับ Username
1 ni***ee
2 mi***01
3 as***ut
4 bu***oy
5 to***99
6 ny***un
7 pu***oo
8 zo***ee
9 si***88
10 nu***la

3 รางวัลพิเศษประจำเดือน 0

จำนวนผู้ชนะ 3 คน
เงินรางวัล 20,000 ฿
เงินรางวัล 15,000 ฿
เงินรางวัล 10,000 ฿
ประกาศผลเดือน มกราคม 2022-01-31 23:59:59
อันดับ Username
1 ไม่มีผู้ร่วมกิจกรรม
2 ไม่มีผู้ร่วมกิจกรรม
3 ไม่มีผู้ร่วมกิจกรรม

(ผู้ได้รับรางวัลประจำเดือน โปรดติดต่อแอดมินไลน์ เพื่อรับเงินรางวัล)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมประจำเดือน

อันดับ Username
1 ni***ee
2 ch***en
3 as***ut
4 mi***01
5 ny***un
6 fi***98
7 to***99
8 nu***la
9 si***88
10 pu***oo