รอบประจำวันที่ 02/12/2022

จำนวนผู้ชนะ 3 คน
เงินรางวัล 500 ฿
Username
ผู้ชนะ to***48
ผู้ชนะ ny***un
ผู้ชนะ ap***40

(ได้รับเงินรางวัลภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่)

3 รางวัลพิเศษประจำสัปดาห์

จำนวนผู้ชนะ 3 คน
เงินรางวัล 2,500 ฿
เหลือเวลาร่วมลุ้น 2022-12-03 23:59:59
อันดับ Username
1 ny***un
2 pu***oo
3 so***sa

(ผู้ได้รับรางวัลประจำเดือน โปรดติดต่อแอดมินไลน์ เพื่อรับเงินรางวัล)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมประจำประจำสัปดาห์

อันดับ Username
1 ap***40
2 ny***un
3 go***ly
4 so***sa
5 zo***ee
6 po***35
7 as***ut
8 pi***an
9 ko***08
10 pu***oo

3 รางวัลพิเศษประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนผู้ชนะ 3 คน
เงินรางวัล 20,000 ฿
เงินรางวัล 15,000 ฿
เงินรางวัล 10,000 ฿
ประกาศผลเดือน ธันวาคม 2022-12-31 23:59:59
อันดับ Username
1 ny***un
2 ap***40
3 go***ly

(ผู้ได้รับรางวัลประจำเดือน โปรดติดต่อแอดมินไลน์ เพื่อรับเงินรางวัล)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมประจำเดือน

อันดับ Username
1 ap***40
2 ny***un
3 po***35
4 go***ly
5 as***ut
6 om***ok
7 so***sa
8 se***ua
9 pi***t5
10 ko***08