รอบประจำวันที่ 29/03/2023

จำนวนผู้ชนะ 3 คน
เงินรางวัล 500 ฿
เหลือเวลาร่วมลุ้น18:00:00
Username
รอประกาศผล
รอประกาศผล
รอประกาศผล

(ได้รับเงินรางวัลภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่)

3 รางวัลพิเศษประจำสัปดาห์

จำนวนผู้ชนะ 3 คน
เงินรางวัล 2,500 ฿
เหลือเวลาร่วมลุ้น 2023-04-01 23:59:59
อันดับ Username
1 ap***40
2 go***ly
3 fi***98

(ผู้ได้รับรางวัลประจำเดือน โปรดติดต่อแอดมินไลน์ เพื่อรับเงินรางวัล)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมประจำประจำสัปดาห์

อันดับ Username
1 pr***99
2 ny***un
3 ap***40
4 co***89
5 fi***98
6 as***ut
7 so***sa
8 pu***oo
9 pa***00
10 to***48

3 รางวัลพิเศษประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนผู้ชนะ 3 คน
เงินรางวัล 20,000 ฿
เงินรางวัล 15,000 ฿
เงินรางวัล 10,000 ฿
ประกาศผลเดือน มีนาคม 2023-03-31 23:59:59
อันดับ Username
1 ny***un
2 pr***99
3 al***58

(ผู้ได้รับรางวัลประจำเดือน โปรดติดต่อแอดมินไลน์ เพื่อรับเงินรางวัล)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมประจำเดือน

อันดับ Username
1 ap***40
2 pr***99
3 ny***un
4 co***89
5 so***sa
6 go***ly
7 pa***00
8 ko***08
9 to***48
10 as***ut